Bahasa Indonesia Arkaik

From   

kongsi

Perseroan, persekutuan dagang, perkumpulan, kantor tuan tanah.
Kita nanti akan mengisahkan bagaimana kongsi dagang Belanda melakukan hal ini di Nusantara.