Ketumbar

From   

Nama ilmiah

Coriandrum sativum

Klasifikasi

Tumbuhan (Kingdom Plantae)
Tumbuhan berpembuluh (Phylum Tracheophyta)
Tumbuhan berbunga (Subphylum Angiospermae)
Dikotil (Class Magnoliopsida)
Order Apiales
Family Apiaceae Lindl.
Subfamily Apioideae
Tribe Coriandreae
Genus Coriandrum L.
Coriandrum sativum

Digunakan untuk

Ayam Goreng