Kunyit

From   

Nama Ilmiah

Curcuma longa

Klasifikasi

Tumbuhan (Kingdom Plantae)
Tumbuhan berpembuluh (Phylum Tracehophyta)
Tumbuhan berbunga (Subphylum Angiospermae)
Monokotil (Class Liliopsida)
Order Zingiberales
Family Zingiberaceae Martinov
Genus Curcuma L.
Curcuma longa